top of page

Gizlilik Sözleşmesi

Sitenin ve mobil uygulamanın genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin site (www. altarkaplan.com) ve mobil uygulaması kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen altarkaplan.com sitesini ya da mobil uygulamasını kullanmayınız. Siteyi ya da mobil uygulamayı kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

altarkaplan.com işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer. altarkaplan.com, kullanıcılarına siteye ya da mobil uygulamasına her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

1. Taraflar

 

a) www.altarkaplan.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Cad. No:15/A Galata-Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Pera Home / Seyide Kaplan (Bundan böyle Altarkaplan  olarak anılacaktır). Vergi Kimlik No: 7030188268 Email: altarkaplan@gmail.com   Telefon: +90 532 562 70 37

 

b) www.altarkaplan.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

 

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme'nin konusu Altarkaplan ' un sahip olduğu internet sitesi www.altarkaplan.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

 

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.altarkaplan.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Altarkaplan ' un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

3.2. Üye, Altarkaplan  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Altarkaplan ' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Altarkaplan ' un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

 

 

3.3. Üye www.altarkaplan.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

 

 

3.4. Üye, www.altarkaplan.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,  başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

 

 

3.5. www.altarkaplan.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Altarkaplan 'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Altarkaplan 'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

 

3.6. Altarkaplan  üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.altarkaplan.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Altarkaplan ' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

 

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Altarkaplan 'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Altarkaplan ' ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 

 

3.9. Altarkaplan ' ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Altarkaplan ' ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 

 

3.10. www.altarkaplan.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Altarkaplan  mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

 

 

3.11. Altarkaplan  tarafından www.altarkaplan.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

 

 

3.12. Altarkaplan  üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya  Altarkaplan ' a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)  Altarkaplan  ve www.altarkaplan.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

 

 

3.13. Altarkaplan  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.altarkaplan.com web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

 

 

3.14. Altarkaplan  sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya  www.altarkaplan.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

 

 

3.15. Altarkaplan  üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

 

 

3.16. Taraflar, Altarkaplan ' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 

 

3.17. Altarkaplan  iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS' lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Altarkaplan  tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Altarkaplan  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 

 

5. ihtilaflarin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

6. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page