top of page
128572-061.JPG

Romancı. Kütahya doğumlu. İlk orta, lise tahsilini Kütahya’da; lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Akademik makalelerinin yanı sıra çeşitli platformlarda yayımlanmış köşe yazıları, görsel çalışmaları mevcuttur. Değişik sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyo-politik kurum ve kuruluşlarda görev aldı. Fotoğraf ve tasarım özel ilgi alanı olup halen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. PEN Yazarlar Derneği üyesidir.

bottom of page